Een dialoog over de risico’s van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico’s van elektromagnetische velden tot stand brengen

Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: ‘Risk Perception, Risk Communication and its Application to Electromagnetic Field Exposure’, dat werd georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection), in 1997 in Wenen (Oostenrijk), en ‘Electromagnetic Fields, Risk Perception and Communication’, georganiseerd door de WHO in Ottawa (Canada) in 1998. De WHO wil iedereen danken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit handboek.

Comments are closed.